Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Emrah Ekmekçi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

            Etkinlik Düzenleme Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. İsmail Çakır, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selami Aydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Arif Bakla, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi          

Doç. Dr. Emrah Ekmekçi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi    

Doç. Dr. İsmail Yaman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Müfit Şenel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi T. Elif Toprak Yıldız, İzmir Demokrasi Üniversitesi

Yerel Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Emrah Ekmekçi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail Yaman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Müfit Şenel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Etkinlik Bilim Kurulu

Prof. Dr. Abdulvahit Çakır, Ufuk Üniversitesi

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Feryal Çubukçu, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. İskender Hakkı Sarıgöz, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Çakır, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Özcan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Takkaç, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Paşa Tevfik Cephe, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selami Aydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Eğiticiler

Prof. Dr. İsmail Çakır, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Selami Aydın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Doç. Dr. Arif Bakla, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi          

Doç. Dr. Emrah Ekmekçi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi    

Doç. Dr. İsmail Yaman, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Müfit Şenel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi T. Elif Toprak Yıldız, İzmir Demokrasi Üniversitesi

Yardımcı Personel

Öğr. Gör. Salih Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Rabia İrem Demirci, Ondokuz Mayıs Üniversitesi